Vismaya News
Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "DRAINAGE"

LOCAL NEWS

മാറനല്ലൂർ: അപകടക്കെണിയായി കാടുകയറി മൂടിയനിലയിൽ ഓടകൾ. മാറനല്ലൂർ-മലയിൻകീഴ് റോഡിൽ അണപ്പാടിനുസമീപം റോഡിനിരുവശവും കാടുകയറി ഓട പൂർണമായും അടഞ്ഞു. കാടുകയറി കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് മാലിന്യമിടുന്നതു കാരണം ഇവിടങ്ങളിൽ തെരുവുനായശല്യവും വർധിച്ചു. ഓട കാടുകയറിയതുകാരണം വാഹനങ്ങൾ...