കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ എൻ ആർ-276 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഈ നമ്പറിന്‌

തിരുവനന്തപുരം: നിർമൽ എൻ ആർ-276 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

ഒന്നാം സമ്മാനം [70 Lakhs]

NG 943709

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8000)

NA 943709 NB 943709 NC 943709 ND 943709 NE 943709 NF 943709 NH 943709 NJ 943709 NK 943709 NL 943709 NM 943709

രണ്ടാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

NF 829470

മൂന്നാം സമ്മാനം [1 Lakh ]

NA 727810  NB 111952 NC 211525 ND 751556 NE 798215 NF 721508 NG 138455 NH 437895 NJ 248076 NK 678048 NL 233949 NM 625655

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Latest Articles